טיפול גוף נפש

פסיכותרפיה / טיפול גוף-נפש מוגדרת כמפגש טיפולי שאינו מפריד בין הנפשי לגופני המאפשרת לשפת התודעה ולחוויה הישירה בגוף להיות ערוצים מקבילים אשר דרכם המטופל יכול להיות במגע עם תהליכים פנימיים אשר מופיעים בגוף ובנפש במרחב מכיל ובטוח.

כמטפל, האופן בו אני מבין, חווה ופוגש את האחר אינו יוצר הפרדה- תיאורטית או מוחשית- בין האיכות שנחווית כ'גוף' ובין האיכות הקרויה 'תודעה'. אני מכיר באיכויות השונות המשפיעות זו על זו ונמצאות בתלות הדדית הנובעת מתוך מערכת היחסים הנוצרת בין השתיים. אנו, כבני אדם, בהווייתנו- גופנפש ((MindBody ויש המוסיפים – רוח, איכות המכילה ומעגנת את השניים לכדי שלמות אחת. ההכרה בכך מאפשרת גמישות בטיפול והרחבה של הבנת הכיוון והתכלית של התנועה והתפקודים הפסיכו-פיזיים המופיעים במערכת הפנימית.

את האדם המגיע אלי לטיפול, אני פוגש דרך הגוף והנפש כאחד. השיחה הנוצרת בינינו מאפשרת לתהליך עמוק לכוון ולמקד איכויות שהופיעו כמחשבה, כנשימה, כתנועה או כתחושה. לעיתים, מילים מהדהדות התבוננות בגוף ולעיתים תחושה מובילה למגע שמביאה להעמקה בטיפול. הגוף חי, נושם ומדבר, ובעבודתי אני מכיר במשמעויות הגלומות בשפה זו, שפת הגוף, ונענה לה.


מערכת היחסים הנוצרת ביני לבין המטופל מבוססת על קשב, רגישות, פניות והמתנה. המתנה לרגע שהתודעה והגוף ידברו את עצמם במפגש ויאפשרו לי לתמוך בשינוי דרך נוכחות והדהוד הצורך הטיפולי- אם זה בשיחה או בעבודה המשלבת מגע.

השילוב בין שיחה עם עבודה במגע, בתנועה, בנשימה, בהתבוננות פנימה, מאפשר הקשבה דקה והתעמקות בנאמר היכול לרמז על דברים שנטועים בגוף, אשר מגע יכול להציף אותם ולהפוך לחוויה מתקנת. שילוב זה מאפשר שינוי אצל המטופל הן בהתבוננות והן בחוויה.

 

המפגש הטיפולי הינו תמיד ייחודי וחד פעמי. כל מפגש עם כל מטופל מגדיר את איכות המפגש ומאפשר רגע של התממשות, נוכחות וקירבה למקום המבקש להתגלות ולבטא את עצמו במרחב. המקום שלי כמטפל הוא לאפשר זאת ולפגוש את האחר בסבלנות, בשקט, מתוך אמון, רגישות והכלה.תודה לקאלימה

 

Comments